Hová állnak most belgák, balgák ... a magyarok országában?
2018. április 13. írta: wootsch

Hová állnak most belgák, balgák ... a magyarok országában?

Az elmúlt vasárnap országgyűlési képviselő-választás volt Magyarországon. A választás érvényes és eredményes volt. A Fidesz, a leadott szavazatok kb 31%-ával impozáns többséget szerzett a Parlamentben. Iszonyodó kis szegények kikanalazták a kormánypropaganda híg levesét. Dávid és Góliát mérkőzésében most Góliát győzött. Sokan szurkoltak Dávidnak, örök remény ez, talán a Biblia tehet erről (részletesebben lásd ott). Dávidnak most nem volt megfelelő köve e küzdelemhez a rosszul összefoltozott és ezért szakadozott és ócska parittyájában. A választások óta már 5 nap telt el és még mindig forrásban van a kommunikációs-világ bús tengere. A vélemények széles színtartománya vibrál előttünk. A választási győzelem feletti öröm tűzijáték-pukkanása, a választási eredmények miatti bánat tinta-fekete foltjai. Nagyzolás, fennhéjázás, gőg az egyik oldalon; anyázás, szélsőséges kétségbeesettség, megrendültség a másik oldalon. Kevés higgadt, szakszerű vélemény. Európai demokraták figyelnek. Európa figyel. Egyesek figyelmeztetnek. Van itt egy másik vonal is, ez pedig a bizalom-vesztésé. Ennek pedig van oka és nyolc év Fidesz-kormányzás tapasztalatai után van alapja. Az, hogy Magyarország egy köztársaság liberális kulisszái között eljátszott anti-köztársasági és illiberális politika fogságába esett, az oda vezet, hogy a magyar polgár nem tud megbízni az intézényeiben. Nem bízik az Ügyészben, a Bíróban, a Rendőrben, az Adóhatóságban. Kételkedik a Polgármester tisztességében. Az Alkotmánybíróságot marionett-bábúk gyülekezetének látja. Az Ombudsmant vagy a Médiahatóságot nem is ismeri. A Nemzeti Választási Bizottságot intézményesített csalást kiszolgáló hivatalnak látja és láttatja. Utálja a „maga erejéből” boldoguló Vállalkozókat. Nem hisz abban, hogy a Fidesz tisztelni képes a saját alaptörvényét, hiszen kellő tapasztalatokat szerzett arról, hogy hogyan veszi semmibe azt. Nem tud abban hinni, hogy Országgyűlési betölti a feladatait, hiszen a kormányzati munka ellenőrzésében eddig sem jeleskedett és ott van előtte a Fidesz förtelmes törvényhozási gyakorlatának minden epizódja a „saláta-törvényektől” az egy nap alatt megalkotott, kirekesztő és büntető szándékú törvényekig. Miért bízhatnánk egy olyan Parlamentben, amely képes arra, hogy nem egészen egy nap elfogadjon egy törvényt akkor, amikor rendkívüli ok erre nincsen. A választók 31%-a szavazott a Fideszre, de ezek szerint 69%-a nem a Fideszre szavazott. „Anyám, a számok nem hazudnak”, sóhajt fel a költő. A „magas választási részvétel” az azt jelenti, hogy a választásra jogosultak majd' harmada még most sem ment el szavazni. Így itt áll előttünk a végeredmény pőrén, didergő-meztelen.

 

A magyar polgárok nagy részének ez a most összeálló Parlament nem ad otthont, képviseletet. A magyar társadalom kétharmada politikai hajléktalan. Nehezen hihető, hogy majd egy Semjén Zsolt (gyermekdal: „híres nagy vadászok, jobb, ha félre álltok: hipp, hopp, jön Zsolt!”) fogja ékes szavakkal ecsetelni a szegények nyomorúságát, vagy, hogy egy Németh Szilárd fog majd kiállni a hajléktalanok jogaiért, ne adj' Isten, hogy egy Pócs János mondja majd fel az emberi jogok Európában kötelező leckéjét. A Fidesz már a képviselőjelöltek névsorának közzétételével világossá tette, hogy ettől a Parlamenttől sem várhatunk mást, mint az előzőtől. A magyar társadalom egy része az utcára, egy másik része a politikai apátia sivatagos tájaira szorult most. Jóslataikkal most megbukott politikai elemzők fogják majd kitalálni, hogy hol és hogyan artikulálják majd a véleményüket. A Fidesz majd megvádolja őket azzal, hogy „nem tisztelik a választók többségének az akaratát”. A kör pedig önmagába zár. Az igazság kedvéért tegyük hozzá azt is, hogy ebben a Törvényhozásban az „ellenzék” nem rúghat labdába és ez talán nem is olyan nagy baj. A magyar politikai élet csúcsán a politikai pártok köré szerveződött ellenzék bizony megbukott. A jelenlegi parlamenti „ellenzék” csakis idézőjelek között értelmezhető, nem a magyar társadalom Parlamentről kiszorultak képviseletében.

 

A „nagy és történelmi” választási győzelem felhatalmazásával ez a Fidesz frakció éppen olyan, mint volt. Apparátcsik-gyülekezet, nem vitatkozó, párbeszédet folytatni képes testület. A Fidesz már régen lemondott a párbeszédről. Nem kommunikál a kormányzottakkal, hanem kijelentésekkel bombázza meg őket. Ez a vélemény-diktatúra ott válik súlyossá, amikor a Fidesz véleménye (amely végül is csak egy vélemény a sok lehetséges vélemény között) válik egyedül uralkodóvá a köztévé és a TV2, vagy az Echo TV képernyőjén, a Kossuth Rádióban, az origo.hu-n, a Magyar Idők és a megyei újságok, a Riposzt vagy még a Blikk hasábjain is. A vélemények köztereit a Fidesz egyeduralkodóként foglalta el, párbeszéd itt nincsen. Ennek a reciprokaként a „másik oldalon” pedig csak a Fidesz szidalmazására maradt tér és párbeszéd ott sincsen. Az egész választási kampánynak nevezett förmedvényt is a párbeszéd kiáltó hiánya uralta. A Fidesz vezette kormány a nemzetközi színtéren sem híres arról, hogy párbeszédre törekedne, sőt! Pompásan felkészült „külügyminisztere” jóvoltából színes-kardozós-kosztümös filmeket játszik Európában. Pardeillan lovag menni Európai Únió, NATO és ENSZ. Így aztán az ország nemzetközi megítélése romlik, de a Fidesz ezért mindig másokat hibáztat. Pedig a párbeszédet csakis „ő” utasítja el, mert a választási eredmények – úgy mondják – erre adtak felhatalmazást. Párbeszéd híján aztán teli vagyunk kibeszéletlenségekkel. A magyar társadalom kibeszéletlen ügyekkel, végeredmények nélkül elfojtott vitákkal van tele. Ez pedig sokakat fojtogat, sokaktól elvett levegőből vagy beszédes csöndek vagy haragos kiáltások állnak össze. Viszont kedvez a kocsmai beszélgetés kultúrájának, amelynek komoly hagyományai vannak a magyarok országában. Ez pedig ott van az internetes megnyilatkozásokban. Kocsmai adok-kapok, kocsmapultok nélkül.

 

Sok-sok évvel ezelőtt Raymond Aron, ez a nagyszerű francia filozófus az életművét faggató interjúban, a szovjet típusú és a „nyugati” típusú politikai rendszerek összehasonlítására vonatkozó kérdésre válaszolva ezt mondta: „A mi társadalmaink elfogadják a párbeszédet. A szovjet rendszer lényege a párbeszéd elfojtása. (…) a párbeszéden alapuló társadalmak az emberiség mellett teszik le a voksukat. A másik rendszer azon alapul, hogy megtagadja a bizalmat a kormányzottaktól, és egy kis oligarcha csoport törekvésén alapul, amely magát teszi meg a végső igazság és a jövő letéteményesének.” (lsd.: Az elkötelezett szemlélő. Raymond Aron interjúja …, Európa Kiadó, Budapest, 2005, 391. old.) Mondjuk kicsit elkeseredetten, hogy csak helyettesítsük be a „szovjet” szó helyére azt, hogy „illiberális á la Orbán” és máris köszönhetünk egy nagyot az éles és pontos meglátásáért: Bonjour et Merci bien Monsieur Aron!

 

A választópolgár általában nem mérlegeli azt, hogy a liberális rendszerben természetes választási akaratokból adott felhatalmazások átruházott jogkörökkel járnak és ezek a jogkörök egészen közvetlenül érintik mindennapjainkat. Az egyik ilyen jogkör a kinevezéseknek a jogköre. A kinevezésekkel pedig aláírói és kiadmányozási jogkörök járnak. Ez a piramis felülről épül lefelé. Most már tényleg eljön majd a „cukrászok ideje” Magyarországon (és azt, hogy ezt mit jelent, majd egy másik posztban elmagyarázom). A választópolgár nem is tudja elképzelni azt, hogy most arra adott felhatalmazást, hogy köztisztviselők és közalkalmazottak pakkoljanak, hogy új irodákat keresnek majd új épületekben. Minisztériumok, kormányhivatalok alakulnak újjá most, új műsorokhoz új férfiak érkeznek majd a miniszteri irodákba és hozzák magukkal megbízható kabinetjüket, akik majd új parancsokat fogalmaznak meg a fegyelmezett közszolgáknak. A Fidesz már eddig is megmutatta azt, hogy nem fél attól, hogy tisztségeire és felelősségeinek vállalására alkalmatlan tisztségviselőknek nevezzen ki jogkörökkel és most ezt nagyüzemi méretekben teszi majd meg. Meglátják holnap, holnap után. Néhány miniszter, sok államtitkár, számos köztisztviselő és közalkalmazott szeme nem marad majd szárazon. Az átszervezések és „súlyponti áthelyezések” költségeit pedig majd megfizeti az adófizető, anélkül, hogy erről a véleményét megkérdezték volna, mintha csak futball-stadionokat építenénk volna. A tisztségekkel való összeférhetetlenségek ügyeit pedig ne is firtassák a tüntetően rosszul öltözött és a Parlament folyosóin tanácstalanul rohangáló újságírók, hiszen az ő szavaikkal szemben egy abszolút igazság áll majd: az, hogy párbeszédet itt nem folytatunk!

 

Már csak egyetlen tény maradt: ha hiszünk és bízunk a Demokráciában, akkor ne adjuk fel azt, hogy mi, magunk is demokraták maradjunk a hétköznapjainkban. Ne adjuk fel azt, hogy higgyünk a Demokrácia erejében, a vélemények pluralizmusában, az egymással folytatott viták sodrásában, a mások véleményének tiszteletben tartásában, a másságok és a különbözőségek elfogadásában. A türelmetlen (intoleráns) Fidesszel szemben van egy türelmes (toleráns) magyar társadalom is. A klasszikus kormányzati stand-up komédiást idézve: „...azért a víz az úr” (Lázár János). Értelmiségiként, illetve értelemmel bíró emberként nyugodtan és lelkiismeret-furdalások nélkül odaállhatunk az európai társadalom-fejlődés (részletesebben lásd: Bibó István) eredményeként Európában megszületett politikai rendszer alapértékei mellé és az ennek rendszernek a felszámolását célul tűző minden politikai akciót minden gesztusunkkal bíráló magatartással várni a következő kormányzati ciklus fejleményeit. A politikai apátia mocsarába el nem süllyedhetünk.

 

(A címben egy régi viccre utalok. Ha nem ismernék, ide idézem: "Anderlecht-Standard Liége meccs van Brüsszelben. Az Anderlechtet a flamand, a Liége-t a vallon közösség támogatja. Ahogyan ez már szokásban van az "ősi" ellenfelek szurkolótáborai között (lsd. még Fradi-Újpest) a meccs végén a szurkolótáborok összecsapnak. Utcai balhé. Megérkezik a rendőrség. Könnygáz, gumibotok, stb. A rendőrségi megafonon a felhívás: "Vallonok balra, flamandok jobbra! Balra, jobbra! Oszoljanak!" A tömeg a rendőrségi behatásra oszlik, két csoportra válik. Jobbra a flamandok, balra a vallonok. A szétváló tömeg közepén egy megszeppent ember. Kohn úr. "Nem hallotta a parancsot Kohn úr?! Vallonok balra, flamandok jobbra!" "És mi, belgák, hová álljunk?")

 

A bejegyzés trackback címe:

https://wootschp.blog.hu/api/trackback/id/tr2213832736

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Lehetnék én is 2018.04.14. 22:01:19

Már a harmadik mondatod hazugság.
A helyes szám 50%, a parlamentbe bejutottakra szavazók közül több mint 50%.
Ne is olvassuk tovább, elég ránézni az eredményekre és látszik a sunyiság
www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/orszlist.html

Jakab.gipsz 2018.04.14. 22:11:45

@Lehetnék én is: Pontatlan vagy.

Isten imigyen szólt az Ő szeretett fiához a nagy filantróphoz, az ateista-zsidó Soros Györgyhöz, "Gyurikám elszúrtam a világ egyetemet, légyszíves rakjál benne rendet".
Ez a sok lökött pedig benyelte a nagy megváltó ötletet a globalista nyitott társadalomról szóló politikailag korrekt gender diktatúrát, mint végső megoldást.

arabok balrol 2018.04.14. 22:40:35

Ááásít

minden idők legnépszerübb választása után derül ki, h van akinek nincs képviselete...

miva?

Gleccsertetű 2018.04.14. 23:37:24

hát ez pech. más: tagáról meg 1ghostról, morphoról, high up-ról vagy nagyhohohoról tud valaki valamit?

agarik 2018.04.15. 00:11:19

Egy módon tudsz odaállni a hangoztatott értékeid mellé: fegyverrel.

Golyót, bombát, kézigránátot rájuk.
Ennyi maradt a demokráciából.

2018.04.15. 00:18:09

"A Fidesz, a leadott szavazatok kb 31%-ával impozáns többséget szerzett a Parlamentben." - hát ha annyi eszed van, hogy a fészbukról tájékozódsz, akkor ilyen hazug faszságokat nyalsz be... és meg is mutatod ország-világnak, mennyi eszed van (vagy mennyire vagy rosszindulatú)

add mán össze hülyegyerek az összes parlamentbe jutott párt szavazatait és hasonlítsd össze a fideszre érkező szavazatok számával

agarik 2018.04.15. 00:19:12

@Lehetnék én is: Ha jól nézem a linkedet, az még az 50%-ot sem éri el. Konkrétan 49.34%.
És ez nem a választók aránya, hanem az érvényesnek számított szavazatok aránya.

Az igazság az, hogy a részvételi arány pedig alig 68.13% volt, azaz 31.87% elsem ment szavazni, tehát ők nem választottak meg senkit.
68.13%-nak a 49.34%-át kaptaa fideszkdnp, ami tehát a teljes szavazók 33.61%-a.

Ami kerekítve bizony az országnak alig harmada.
Ha ebből levonjuk a választási csalásokat, számonkérjük a törvénysértéseket, valamint az emberi jogok megsértéséért felszámoljuk az azt minden szinten megsértő pártokat,akkor azt kapjuk, hogy a fideszkdnp nemhogy el sem indulhatott volna a választásokon, de tagjainak legtöbbje börtönben kéne üljön és melyik nem, annak is örökös eltiltása lenne közhivatal viselésétől.

-JzK- 2018.04.15. 03:06:44

Az választók 85%-a nem az MSZP-re szavazott, a választók 95%-a nem a DK-ra, 93%-a nem az LMP-re... ezt így le lehet folytatni. Ismertek voltak a játékszabályok a választások előtt, ők ezt elfogadták azzal, hogy elindultak. Vesztettek, most meg sipákolnak.

Mit mondtak a balosok 2006-ban a Kossuth térieknek? Hogy nyugodjatok bele, majd 4 év múlva próbálkozhattok. Paff.

Ha elindulsz egy versenyen, akkor az elindulás tényével elfogadod a játékszabályokat. Ha pályára lépsz, mint focista, elfogadod a FIFA által megalkotott szabályokat. Ha tudod, hogy meg van bundázva, nem lépsz pályára. Ha nem tudod elfogadni a játékszabályokat, nem indulsz el a versenyen.

Puzsér véleménye a választásról: www.youtube.com/watch?v=SEcWlgvd33I érdemes lenne megfontolni hisztizés helyett. Ha nyerni akartok, akkor nagyon rossz úton jártok. Ez egy ötéves tempója, miután kikap aputól sakkban, kifakad, lesöpri a táblát, "EZ CSAJÁÁS!!". Ja, meg biztos nyerő stratégia a Brexit meg Trump megválasztása óta az ellenfél szavazóinak sértegetése. Vidéki, meg proli, meg nyugdíjas. Biztos az ilyen ember legközelebb rátok fog szavazni, hogy bekerülhessen ebbe az elitklubba. Ja, úgyse fog.

Érdemes lenne 2002 és 2010 közti balos véleményvezérek szavait fellapozni, emlékszem jól, hogy Lendvai Ildikó hogy aggódott, hogy jaj Orbán "utcára viszi a politikát", akkor még a baloldal volt a "csendes többség", és Orbán volt a gaz ugribugri, aki nem akarja tudomásul venni az eredményt. Hídlezárás is lesz?

Tóta W. írja 2006-ban:

"Demokráciában nincs forradalom. Választás van. Ha valami nem tetszik, akkor nem az a módi, hogy felborítjuk a villamost, hanem elmegyünk szavazni. Aki itt felborítja a villamost, lezárja a hidat meg felborogatja a kukát, az nem forradalmár, hanem bűnöző, huligán, söpredék. Működő demokráciában az ilyennek baja eshet. Ha mégis sikerrel jár, akkor meg puccsista, akit illik lebombázni. Persze elképzelhető annyira hülye puccsista, akit nem kell bombázni, mert magától nekimegy a holnap üvegajtajának, és felkenődik rá, mint egy krumplibogár.

Fogsz kapni egy szép nagy szavazólapot. Megkeresed rajta a gazdit - Isten ajándékát -, beikszeled, és húzol haza. Szépen kivárod a végeredményt, aztán vagy csóválod a farkad boldogan, hogy mégis tiéd a gondnoki állás a székházban, vagy tudomásul veszed, hogy bukta. Utána még ki lehet menni az utcára örvendeni vagy búslakodni, újabb síkidomokat alakítani, egy kis dombra lecsücsülni."

index.hu/velemeny/glossza/puccser/

Az értékelhető listás szavazatok, ha levesszük a be nem jutott pártokat, egymás közti arányban számolva

Fidesz: 53,72%
Jobbik: 20,33%
MSZP-P: 12,88%
LMP: 7,24%
DK: 5,82%

Tehát egy tisztán arányos rendszerben is 107 parlamenti mandátuma lenne a Fidesznek, amely abszolút többséget jelent a 199 fős parlamentben.

g7.24.hu/allam/20180411/az-adatokbol-ugy-tunik-nem-tortent-rendszerszeru-valasztasi-csalas-vasarnap/

index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/13/csalasgyanu_valasztas_statisztika/

A határon túli magyarok szavati jogának megvonását csak azzal a feltétellel és csak azon az alapon tudnám elfogadni, ha egyúttal kizárnánk mindenkit, aki nem adózik ide: segélyből-családi pótlékból élő inaktívak, nyugdíjasok, Londonban mosogató bölcsészek, egyetemi előadások helyett romkocsmában üldögélő, ráérő laza egyetemisták. Mondjuk csak az szavazzon, aki évente legalább 500e forintot befizet a magyar államnak jövedelemadóként, akár SZJA, akár KATA, akár osztalékadó, stb. formájában. Nem sokat mondtam, hamar lemenne az aktív választójoggal rendelkező emberek száma úgy két-hárommillió emberre, de legalább csak azok szavaznának, akinek a tárcájából megy a buli. Biztos vagy benne, egy ezen választói kör esetében többsége lenne a ballibnek? Hát én erről nem vagyok meggyőződve.
Minden más esetben ez sima gyurcsányista huszonhárommilliórománozós alapon működik.

Pl. a segélyből-családi pótlékból élő inaktívak konkrétan kárt okoznak ennek az országnak, hiába érvelnek azzal, hogy de ÁFA-t viszont fizetnek, ha maga a teljes bevételük az államtól van. Ha én adok neked 100 forintot és te 27-et visszaadsz, akkor te nálam még mindig 73 forint mínuszban vagy. A határon túliak viszont ugyan nem fizetnek ide adót, tb-t, de nem is kapnak a magyar államtól se segélyt, se családi pótlékot, se gyes-t, se nyugdíjat, tehát nekik konkrétan nulla az egyenlegük, az állam által eltartottaknak meg mínusz hetvenhárom.

Ha valóban úgy gondolták az ellenzéki pártok, hogy a választás nem megnyerhető méghozzá azért nem, mert nem szabad, nem tisztességes a választás szabályzata, miért indult el kétszer is rajta (14-ben is ezen törvény alapján zajlott a választás)? Akkor bojkottot kellett volna hirdetni, és felhívni a hazai és a nemzetközi közvélemény figyelmét, hogy héé, egyetlen ellenzéki párt sem indult a választáson, 100%-ot a kormánypárt kap. Végül kénytelen lett volna tárgyalni végül, mert nem engedhet meg ilyen bélyeget.

-JzK- 2018.04.15. 03:29:18

Vegyük innen az adatokat, aztán át az Excelbe: valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/orszlist.html

Összesen érkezett 5.731.821 db listás szavazat, ebben benne van minden nemzetiségi lista (37.532 db), kamupárt listájára adott szavazat, olyan pártok, amik nem érték el a bejutási küszöböt, stb. Ezeket le kell vonni, és csak azokat a listás szavazatokat alapul venni, amelyek a bejutási küszöböt megugrott pártokra érkeztek. Öt darab ilyen párt van: Fidesz, Jobbik, MSZP, LMP, DK. Erre az öt darab pártra érkezett összesen 5.311.970 db szavazat, úgy hogy az összes érvényes listás szavazatból levontuk a nemzetiségi listás szavazatokat, valamint összesen 382.319 darab olyan szavazatot, amely annak következtében elveszett, hogy ezek a pártok nem érték el a bejutási küszöböt, amely minden országban van. Az elveszett szavazatok közel 82%-a Kétfarkúakra, a Momentumra vagy az Együttre érkezett. Nyilvánvalóan kamupártok összesen 35.130 listá szavazatot kaptak.

Lássuk hogyan alakulnak a pártlisták egymás közti szavazati arányai a bejutó pártok közül:

Fidesz: 53,17%
Jobbik: 20,57%
MSZP: 12,85%
LMP: 7,61%
DK: 5,80%

Egy tisztán arányos választási rendszerben, olyanban, mint pl. Hollandiában van, mandátum kiosztás szempontjából ez a következőt eredményezné:

Fidesz: 106
Jobbik: 41
MSZP: 26
LMP: 15
DK: 11

Ezzel a 106 képviselővel a Fidesz egy holland típusú rendszerben is kényelmes abszolút többséget élvezne a 199 fős parlamentben, és csak a Jobbikkal karöltve lehetne kétharmada.

Ménár Atya 2018.04.15. 07:54:08

Sajátos baloldali matematika.
Vegyük a választók teljességét, a fideszre szavazók ebből 31% 69 meg az ellenzék.
Persze ez több sebből is vérzik, főleg, hogy ilyen alapon az mszp soha nem kormányozhatott volna, mert hasonló volt a helyzet csak fordítva.
Persze ez is marhaság, mert aki nem szavazott, az automatikusan nem lesz sem ellenzéki, sem kormánypárti, csak viseli a következményét annak amiért nem tette le a voksát valahova.
Ez amolyan önámítás, mint ahogy az is, hogy az ellenzék számszerűen többen volt.
Csak annyi a baj ezzel, hogy nem indult olyan nevű párt, hogy "Ellenzék", így viszont meg sem közeltik az egységes szavazásban a fideszt.
Hát ezek a tények elvtársak, hiába megy a hazudozás, meg a matekozás, az csak egy világos törvényrendszer megmástása akar lenni.

Visceroid 2018.04.15. 08:18:58

@arabok balrol: "minden idők legnépszerübb választása után derül ki, h van akinek nincs képviselete..."

:DDDDDDDDDD

Igen, most éppen azt kell elfelejteni, hogy rekordrészvétel volt. A libbantaknál mindig ki kell hagyni valamit a képből, mert különben nem érzik eléggé, hogy hülyére vették az embereket.

William Kidd 2018.04.15. 08:51:08

@agarik: Azok akik nem mennek el szavazni, azok leszarjak a demokraciat, nem elnek az allampolgari jogukkal, ok nem jatszanak a tortenetben. Sosem ertettem mindek hivatkoznak erre a mob tomegre, kutyat nem erdeklik.

maxval bircaman szeredőci szürke proletár · http://www.bircahang.org 2018.04.15. 08:58:00

A nép nem akar ballib országrontást. Ezt az akaratát szabadon, demokratikusan is kinyilvánította. Törődj bele te is.

Alick 2018.04.15. 09:11:10

"A mi társadalmaink elfogadják a párbeszédet."

Vagy ott sem:

www.youtube.com/watch?v=BvG2k8M6ZCI

Alick 2018.04.15. 09:20:31

@-JzK-: "Egy tisztán arányos választási rendszerben, olyanban, mint pl. Hollandiában van"

Hollandiában csak pártlistás szavazás van, ez az arctalan rendszer kizárja a személyes képviselet elvét, így csak arctalan zombihadseregekre lehet szavazni. Szerintem éppen a pártok szerepét kellene gyengíteni, megszüntetni a pártlistákat és helyette bevezetni a több jelöltre való szavazás lehetőségét.

A jelenlegi magyar rendszer valóban nem lineáris, ugyanakkor a kormányképes, koherens erőket támogatja. Ha az ellenzék képes lett volna közös listát állítani, le is váltották volna orbánékat.

Alick 2018.04.15. 09:25:03

@William Kidd: Ha az érvénytelen szavazattal jogilag gyengíteni lehet a nyertes legitimitását, többen mennének el szavazni.
Ugyanakkor akik elmennek szavazni, jórészt alulinformáltak és érzelmi alapon döntenek (oké, az ember nem racionális lény, 80-90 %-ban úgyis érzelmi alapon dönt).

agarik 2018.04.15. 10:22:27

#1 pont letojom kire nemszavaztak

#2 pont letojom mik voltak a "szabályok" (segítek: nem voltak szabályok, a fideszkdnp illeálisan működő párt megszavazta saját magát, 8 éve azt csinálja)

#3 és ha levesszük azokat a pártokat akiknek semmiféle szavuk nem lesz a kormányzásban, akkora fideszkdnp 100%-ot kapott. Ki nem fossa le? Nem az volt a kérdés hogyan szűkítsem kedvem szerint a statisztikát, hanem hogy hány %-al nyert a fideszkdnp.
A cikk konkrétan ezt az értéket emlegeti: " A Fidesz, a leadott szavazatok kb 31%-ával impozáns többséget szerzett a Parlamentben."

Ha a leadott szavazatokat nézzük, akkor valóban kiesnek a nemszavazók BIZONYOS ÉRTELEMBEN. Ők ugyanis NEM szarták le a demokráciát, hanem éltek vele.
Aki leszarta a demokráciát, és 8 éve leszarja, az a fideszkdnp. A demokráciában megteheted hogy nem mész el szavazni.
Naszóval, ha azt az értéket keressük ami az urnákba berakott szavazatok aránya, akkor a a be nem jutó pártokszavazatai és az érvénytelen szavazatok is játszanak.
Ebben az esetben a fideszkdnp aránya valóban nem egyharmad, bár értelmezhető a nemszavazás is leadott szavazatként (senkit nem támogat, el sem megy). Viszont még mindig nem éri el az 50%-os sem. 49.34%-uk van úgy.